бир coronavirus жуккан адам жөнөтөт чейин жана көбөйүү мезгилинде жугузуп алабы?


жооп 1:

укма мезгили активдүү мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү, контролдоо жана моделдештирүү, анын ичинде жугуштуу оорулар боюнча бир катар маанилүү коомдук саламаттык сактоо иш-билдире алышат. Кыймылы жок мониторинг күн сайын өз ден соолугунун абалын отчет контакт жергиликтүү саламаттык сактоо органдарынын адамдарды мүмкүн болгон ачык талап кылынат.

активдүү мониторинг узундугун түшүнүү муунай-железы-2 ооруларды дайынсыз коркунучун чектөө керек

натыйжалуу пайдалануу чектелген ресурстарга саламаттык сактоо бөлүмдөрүнүн үчүн зарыл болуп саналат. Бул макалада биз COVID-19 көбөйүү мезгилине, ар кандай активдүү мониторинг моделдерге өткөрүлгөн симптоматикалык ооруларынын саны баа берет.

Укма COVID-жылдын 19-мартына чейинки мезгил ичиндеги алдында Баяндалды катталды