coronavirus жана башка VIRUSES жаныбарлардын адамдын кыянаттык менен шартталган?


жооп 1:

Албетте, жок. Vira экология жана өзүнөн да абдан өзгөчө бир орду бар. Алар: "Өмүр дарагы" эч кандай орун жок, бирок анын ичинде ди. аларга Биздин таасир туруктуу болот. бир тамчы сууда I-болсун,-чакырыкты алардын канча миллиондогон камтыйт.

Эгер кандайдыр бир жол менен океандардын ар бир жуктуруп алуу жана ал калктардын үстүнө түнөөчү кыла турган болсо, алар 40 жарык жыл жогору болмок.

Биздин үй жаныбарларын дарылоо Алардын эксперттик же эч кандай тиешеси жок, бирок, айрыкча, жапайы жаныбарларды, жаныбарлар менен жакын иштеген адам, ээледи ооруларга көп дуушар болушат.